Försäkring lätt lastbil

Planerar du att köpa en lätt lastbil antingen privat eller till ditt företag? Det är en bra idé då detta är ett fordon som du kan ha stor glädje av. Glöm dock inte att teckna en bra försäkring för fordonet redan första dagen den är i din ägo. Eftersom det kan bli en smula stressigt att lösa detta redan samma dag om du inte har någon ordentlig koll på försäkringar för lätt lastbil kan det vara bra att undersöka vilka alternativ som finns på förhand.

Tre försäkringsnivåer

När du ska försäkra en lätt lastbil har du vanligtvis tre försäkringsnivåer att välja mellan. Det är trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Vissa försäkringsbolag kan ha namngivit dem på annat sätt men hos de flesta bolag kallas de just trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Hos de flesta bolag omfattar försäkringarna också ungefär samma saker, men det är ändå viktigt att granska detta innan du väljer eftersom skillnader kan förekomma.

Generellt sett kan sägas att en trafikförsäkring bara ersätter personskador samt skador på andras egendom. Den är med andra ord inget vidare skydd för lastbilens del och du bör därför välja ett av de andra två alternativen, i vilka trafikförsäkring naturligtvis ingår.

Försäkra en lätt lastbil:

ICA Försäkringar bilförsäkring
Moderna Försäkringar bilförsäkring

ICA Försäkring

  • Utan extra kostnad: Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka som är helt utan självrisk.
  • Bonus: Hela försäkringskostnaden som ICA-bonus för dig med ICAs kort.

Moderna Försäkringar

  • Täcker maskinskada om ditt fordon är max 8 år eller körts max 12000 mil och du valt minst halvförsäkring.
  • 0 kr i självrisk vid krock med djur om bilen har helförsäkring.
  • Skräddarsy bilförsäkringen efter dina behov med tillägg som t.ex hyrbil, assistans och drulle.

I en trafikförsäkring ingår vanligtvis förutom trafikförsäkring även glas, brand, stöld, assistans, räddning, rättsskydd, maskinskada och elektronik fram till dess att fordonet uppnår en viss ålder, kris och allrisk. Vad som däremot inte ingår i halvförsäkringen är vagnskador. Det ingår däremot i helförsäkringen, där även allt från halvförsäkringen ingår.

Välj försäkringsbolag

Att välja försäkringsbolag är definitivt inte den enklaste uppgift du kan ställas inför. Det finns många bolag på marknaden, både bolag som har funnits och bedrivit försäkringsverksamhet i 100 år, och nya bolag som funnits i tio år. Att ett företag är relativt nytt behöver inte betyda att de erbjuder sämre lösningar. Det finns faktiskt ett flertal relativt nya försäkringsbolag som på kort tid etablerat sig och som nu ligger på topplistorna när det kommer till populära försäkringar.

lätt lastbil

För att få en bra helhetsbild av försäkringsmarknaden kan det vara bra att ta hjälp av en sajt där man gör olika jämförelser. Dessa jämförelser görs med konsumenten i åtanke, och de finns till för att hjälpa dig att kunna fatta bättre beslut. Du behöver naturligtvis inte gå helt och hållet på vad som skrivs och sägs i testerna, men du kan åtminstone få råd kring vilka försäkringsbolag du kanske bör välja bort, och vilka som är populära och får bra omdömen.

Bland de som får bra omdömen kan du sedan välja. Kanske har du redan andra försäkringar hos något av dessa bolag och kan få rabatt om du även försäkrar din lätta lastbil där. Eller så kanske något av bolagen erbjuder en tilläggsförsäkring som gör att du tycker att de är att föredra. Oavsett hur du väljer att använda testresultaten kan du få lite guidning, så att du kan undvika att bli kund hos ett bolag med dåligt rykte. Du kan också få hjälp att jämföra viktiga faktorer som karenstid, självrisk, undantag och omfattning.