Försäkring leasingbil

Har du börjat fundera på att leasa nästa bil istället för att själv köpa och äga bilen? Det har definitivt ett flertal fördelar, men du kanske funderar på vad som egentligen gäller när det kommer till försäkringar för en leasingbil? Det ska vi ta en närmare titt på här för att reda ut vad som egentligen gäller.

Ingår försäkringen i leasingavtalet?

Det finns förmodligen ganska många saker som du skulle vilja veta om leasing av bil och hur avtalen ser ut. En av de saker som är väldigt intressanta att veta är naturligtvis huruvida försäkringen betalas av dig eller av ägande företaget samt vem som tecknar försäkringen.

Exakt hur avtalen ser ut kan variera beroende på vilket företag du väljer att leasa bilen från. Ofta ingår dock en helförsäkring som gör att du har ett bra skydd för den bil du åker runt i. Om du leasar en ny bil har den en vagnskadegaranti som ingår och denna backas upp av en halvförsäkring. Halvförsäkringen täcker saker som stöldskador, glasskador, brandskador, rättsskydd och krishjälp. Hos vissa bolag ingår även allrisk i halvförsäkringen.

Försäkra din leasingbil online:

ICA Försäkringar bilförsäkring
Moderna Försäkringar bilförsäkring

ICA Försäkring

  • Utan extra kostnad: Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka som är helt utan självrisk.
  • Bonus: Hela försäkringskostnaden som ICA-bonus för dig med ICAs kort.

Moderna Försäkringar

  • Täcker maskinskada om ditt fordon är max 8 år eller körts max 12000 mil och du valt minst halvförsäkring.
  • 0 kr i självrisk vid krock med djur om bilen har helförsäkring.
  • Skräddarsy bilförsäkringen efter dina behov med tillägg som t.ex hyrbil, assistans och drulle.

Det är inte heller ovanligt att det i leasingavtalet ingår en tilläggsförsäkring som ger extra skydd vid exempelvis viltolyckor. Vad exakt som gäller hos det företag du planerar att leasa bil från bör du dock undersöka innan du skriver under några avtal.

Bra att känna till om leasingbilar

Det finns många som har kommit fram till slutsatsen att det är mer fördelaktigt att leasa en bil än att själv köpa en bil. Anledningarna till att man väljer leasingbil kan vara flera. På det här sättet kan du till exempel hyra en bil i några år, för att därefter återlämna den till återförsäljaren och sedan leasa en ny bil. Det gör att du hela tiden kan köra runt i en relativt ny bil, utan att behöva bekymra dig speciellt mycket över sjunkande andrahandsvärden. För många kan detta vara ett tungt vägande skäl till att välja leasingbil istället för en privatägd bil.

Viktigt att vara rädd om bilen

Något som du behöver komma ihåg om du väljer att leasa en bil är att du måste se till att vara rädd om bilen. Det står vanligtvis i avtalen att normalt slitage ingår i avgiften men att slitage som går utöver detta debiteras. Det kan förstås vara svårt att veta på förhand exakt vad som kan betraktas som normalt slitage, men generellt bör du se till att ta väl hand om bilen och köra den med omsorg.

Försäkring leasingbil

Att förvara den i garage är dessutom klokt för att undvika skador. Om du lämnar tillbaka bilen i ett skick som inte betraktas som godtagbart kommer du att bli debiterad för detta och det kan bli kostsamt. Det är därför viktigt att du tänker på detta på förhand. Vidare bör du vara noga med att se till att bilen servas enligt den plan som finns då det också är ett av de grundkrav som brukar finnas.

Något som får många att välja leasingbil är att det inte finns någon kontantinsats, vilket det gör när du köper en bil. Du betalar normalt sett heller ingen deposition.