Försäkring veteranbil

Försäkring veteranbil

Äger du en veteranbil och är mån om att den ska ha en bra försäkring? Det är en klok tanke och naturligtvis ska du se till att teckna en försäkring. Precis som när det gäller vanliga bilar är du som ägare skyldig att ha en trafikförsäkring men du vill förmodligen ha ett betydligt mer omfattande skydd än så. Här tittar vi på vad du bör tänka på när du ska teckna en försäkring för just en veteranbil, då det kan skilja en del mot att försäkra en vanlig bil.

Speciallösningar hos försäkringsbolagen

Visst är veteranbilen en bil, men den betyder mer för många ägare. Detta i kombination med högre ålder ställer lite andra krav på försäkringarna och därför har många försäkringsbolag valt att ta fram en speciell försäkring för just den här typen av bilar.

Namnet på försäkringen kan variera från ett försäkringsbolag till ett annat. På vissa håll kallas det just veteranbilsförsäkring medan det hos andra bolag heter entusiastförsäkring. Även andra namn kan förekomma, men det viktiga är att lösningarna är framtagna just för den här typen av bil.

Försäkra din veteranbil online:

Hel, halv & trafikförsäkring

ICA bilförsäkring

ICA-bonus på kostnaden

 • Fast pris i 5 år

 • ICA-bonus på försäkringen

 • 4,4 i betyg hos Konsumenternas Försäkringsbyrå

 • Hel, halv & trafikförsäkring

Bärgningshjälp dygnet-runt

Hedvig

Utan bindningstid

 • Utan bindningstid

 • Vägassistans 24/7

 • Personlig service i appen

 • Hel, halv & trafikförsäkring

Anpassad försäkring

Gofido

Helt digital försäkring

 • Anpassa ditt skydd

 • Helt digital

 • Utan bindningstid

 • Hel, halv & trafikförsäkring

Rent teoretiskt kan du i många fall teckna en vanlig bilförsäkring för din bil, men du går då miste om många fördelar som de speciella veteranbilsförsäkringarna skulle kunna ge dig. Något som många bolag särskilt lyfter fram som ett skäl att välja just denna typ av försäkring är kunskapen som det medför. Du kan då få rådgivning som passar just den här typen av fordon och du kan också få bärgning till en verkstad som har god kunskap kring just veteranbilar, istället för till närmaste tänkbara verkstad.

försäkring veteranbil

Med en vanlig bilförsäkring tar man ingen hänsyn till att din klenod kräver kunnigt omhändertagande av någon med kännedom om just veteranbilar. Med en veteranbilsförsäkring är dock detta vanligtvis något som har stor betydelse. En tanke kring veteranbilen är också att den inte ska användas som huvudsakligt fordon, utan att du mer tar fram den och kör den vid speciella tillfällen. Försäkringsbehovet ser därför lite annorlunda ut jämfört med en vanlig bil som körs flera mil varje dag.

Vad är en veteranbil?

För att du ska kunna teckna en veteranbilsförsäkring, oavsett vad den kallas hos det aktuella bolaget, brukar det ställas en del krav. Vissa försäkringsbolag väljer att enbart försäkra fordon som är minst 30 år. Hos vissa bolag finns det krav på att du måste vara medlem i en motorklubb för att få teckna en försäkring av den här typen, medan andra bolag inte alls har något sådant krav. Om du är medlem i en motorklubb avsedd för just veteranbilar spelar detta förstås inte någon roll, men om du inte är eller planerar att bli det bör du ta en titt på just detta när du läser om försäkringarna.

Ett annat krav som ställs av många bolag är att bilen ska stå inne i ett garage när den inte används. Garaget ska också vara låst. För att se till att bilen inte används mer än vad den är tänkt att göra har vissa försäkringsbolag krav på att den får gå som mest 500 mil per år.

Vad gäller för regler för en veteranbil?

Reglerna för veteranbilar kan variera beroende på land och jurisdiktion, men i allmänhet brukar följande regler och kriterier gälla för att en bil ska klassas som en veteranbil:

 • Ålder: Bilen måste vara av en viss ålder för att klassas som en veteranbil. Vanligtvis är det en gräns på 30 år, men detta kan variera mellan olika länder och regioner.
 • Originalskick: Bilen bör vara i ett bevarat eller restaurerat originalskick. Modifieringar och ombyggnationer kan påverka klassificeringen som en veteranbil.
 • Historiska eller kulturella värde: Bilen bör ha ett visst historiskt eller kulturellt värde för att bli klassad som en veteranbil. Detta kan inkludera unika modeller, sällsynta bilar eller bilar med särskild historisk betydelse.
 • Användning: Veteranbilar anses vanligtvis vara samlarobjekt och förväntas inte användas som dagliga transportmedel. Det kan finnas begränsningar för hur mycket och var en veteranbil får köra.
 • Registrering och dokumentation: För att klassas som en veteranbil kan det krävas specifik registrering och dokumentation, inklusive bevis på bilens ålder och historik.
 • Skatteförmåner: I vissa länder kan det finnas skatte- och förmånliga försäkringsvillkor för ägare av veteranbilar.

Det rekommenderas att kontakta de lokala myndigheterna eller en veteranbilförening i ditt land för att få mer specifik information och regler angående veteranbilar.

Vad ska man ha för försäkring på en gammal bil?

För att försäkra en gammal bil, oavsett om det är en veteranbil eller bara en äldre bil, finns det flera relevanta försäkringstyper att överväga:

 • Ansvarsförsäkring. Detta är den lagstadgade försäkringen som täcker skador och skadeståndsansvar för skador som du orsakar på andra personer eller deras egendom i samband med en olycka med din bil.
 • Halvförsäkring. Denna försäkring kan täcka skador på din egen bil som orsakas av brand, stöld, glas- och vagnskador, samt skador vid kollision med vilda djur.
 • Helförsäkring: Den mest omfattande typen av försäkring och täcker skador på din bil orsakade av kollision, olycka, vandalism och andra yttre faktorer. Den kan även inkludera rättsskydd och bilersättning vid totalförlust.

Vilken typ av försäkring du behöver beror på dina individuella behov, budget och önskemål. Då bilen är gammal, överväg en halv- eller helförsäkring för extra skydd mot skador och förluster. Jämför priser, täckning och villkor hos olika försäkringsbolag för att hitta den bästa försäkringen för din gamla bil.

När räknas en bil som veteran?

Kriterierna för när en bil räknas som en veteran kan variera mellan olika länder och organisationer. Generellt brukar ålder vara en viktig faktor för att klassificera en bil som en veteranbil. En vanligt förekommande gräns är att bilen ska vara minst 30 år gammal. Det kan dock finnas undantag eller varianter beroende på olika länder och regioner. Förutom åldern kan det krävas att bilen är i originalskick. Eller har särskild historisk betydelse för att anses som en veteranbil.