Försäkring veteranbil

Äger du en veteranbil och är mån om att den ska ha en bra försäkring? Det är en klok tanke och naturligtvis ska du se till att teckna en försäkring. Precis som när det gäller vanliga bilar är du som ägare skyldig att ha en trafikförsäkring men du vill förmodligen ha ett betydligt mer omfattande skydd än så. Här tittar vi på vad du bör tänka på när du ska teckna en försäkring för just en veteranbil, då det kan skilja en del mot att försäkra en vanlig bil.

Speciallösningar hos försäkringsbolagen

Visst är veteranbilen en bil, men den betyder mer för många ägare. Detta i kombination med högre ålder ställer lite andra krav på försäkringarna och därför har många försäkringsbolag valt att ta fram en speciell försäkring för just den här typen av bilar.

Namnet på försäkringen kan variera från ett försäkringsbolag till ett annat. På vissa håll kallas det just veteranbilsförsäkring medan det hos andra bolag heter entusiastförsäkring. Även andra namn kan förekomma, men det viktiga är att lösningarna är framtagna just för den här typen av bil.

Försäkra din veteranbil online:

ICA Försäkringar bilförsäkring
Moderna Försäkringar bilförsäkring

ICA Försäkring

  • Utan extra kostnad: Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka som är helt utan självrisk.
  • Bonus: Hela försäkringskostnaden som ICA-bonus för dig med ICAs kort.

Moderna Försäkringar

  • Täcker maskinskada om ditt fordon är max 8 år eller körts max 12000 mil och du valt minst halvförsäkring.
  • 0 kr i självrisk vid krock med djur om bilen har helförsäkring.
  • Skräddarsy bilförsäkringen efter dina behov med tillägg som t.ex hyrbil, assistans och drulle.

Rent teoretiskt kan du i många fall teckna en vanlig bilförsäkring för din bil, men du går då miste om många fördelar som de speciella veteranbilsförsäkringarna skulle kunna ge dig. Något som många bolag särskilt lyfter fram som ett skäl att välja just denna typ av försäkring är kunskapen som det medför. Du kan då få rådgivning som passar just den här typen av fordon och du kan också få bärgning till en verkstad som har god kunskap kring just veteranbilar, istället för till närmaste tänkbara verkstad.

försäkring veteranbil

Med en vanlig bilförsäkring tar man ingen hänsyn till att din klenod kräver kunnigt omhändertagande av någon med kännedom om just veteranbilar. Med en veteranbilsförsäkring är dock detta vanligtvis något som har stor betydelse. En tanke kring veteranbilen är också att den inte ska användas som huvudsakligt fordon, utan att du mer tar fram den och kör den vid speciella tillfällen. Försäkringsbehovet ser därför lite annorlunda ut jämfört med en vanlig bil som körs flera mil varje dag.

Vad är en veteranbil?

För att du ska kunna teckna en veteranbilsförsäkring, oavsett vad den kallas hos det aktuella bolaget, brukar det ställas en del krav. Vissa försäkringsbolag väljer att enbart försäkra fordon som är minst 30 år. Hos vissa bolag finns det krav på att du måste vara medlem i en motorklubb för att få teckna en försäkring av den här typen, medan andra bolag inte alls har något sådant krav. Om du är medlem i en motorklubb avsedd för just veteranbilar spelar detta förstås inte någon roll, men om du inte är eller planerar att bli det bör du ta en titt på just detta när du läser om försäkringarna.

Ett annat krav som ställs av många bolag är att bilen ska stå inne i ett garage när den inte används. Garaget ska också vara låst. För att se till att bilen inte används mer än vad den är tänkt att göra har vissa försäkringsbolag krav på att den får gå som mest 500 mil per år.