Försäkring vid ägarbyte

När ett fordon byter ägare finns det en del att tänka på för att allt ska bli korrekt. Det första som är viktigt att tänka på är att en anmälan om ägarbyte ska göras till Transportstyrelsen. Det görs av köparen och säljaren, det vill säga av både den nya och den gamla ägaren. Det går att göra på flera olika sätt. Det kan antingen göras i Transportstyrelsens app, via Transportstyrelsens e-tjänst eller på registreringsbeviset tillhörande det fordon det gäller.

När en anmälan om ägarbyte kommer in till Vägtrafikregistret noterar många försäkringsbolag detta och avslutar därmed den trafikförsäkring som finns. Det kan vara bra att läsa igenom vad som gäller i villkoren för din försäkring, om du är säljande part. Om försäkringsbolaget inte själva noterar sådan information och avslutar försäkringen behöver du kontakta dem och avsluta försäkringen. Om du däremot är köparen av fordonet behöver du se till att teckna en ny försäkring. Du tar alltså inte över försäkringen från den tidigare ägaren.

Försäkring vid ägarbyte

ICA Försäkringar bilförsäkring
Moderna Försäkringar bilförsäkring

ICA Försäkring

  • Utan extra kostnad: Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka som är helt utan självrisk.
  • Bonus: Hela försäkringskostnaden som ICA-bonus för dig med ICAs kort.

Moderna Försäkringar

  • Täcker maskinskada om ditt fordon är max 8 år eller körts max 12000 mil och du valt minst halvförsäkring.
  • 0 kr i självrisk vid krock med djur om bilen har helförsäkring.
  • Skräddarsy bilförsäkringen efter dina behov med tillägg som t.ex hyrbil, assistans och drulle.

Viktigt att tänka på när du tar över en bil från någon annan

Om du tar över en bil från någon annan, oavsett om det handlar om ett köp eller om du får bilen från exempelvis en förälder, är det viktigt att du ser till att allt görs ordentligt. För det första ska du, precis som nämns ovan, se till att ägarbytet anmäls till Transportstyrelsen så att du står som ägare till bilen. Samma dag som ägarbytet registreras är det också viktigt att du tecknar en försäkring. Om du enbart vill följa lagkraven räcker det med att du tecknar en trafikförsäkring.

Det är dock viktigt att du tänker på och känner till att en trafikförsäkring inte ger ett fullgott skydd för ditt eget fordon. Om du orsakar en krock där även din bil skadas kommer du inte att få någon ersättning för skadorna från försäkringsbolaget om du enbart har en trafikförsäkring. Det kan därför vara klokt att ta höjd för eventuella händelser redan från början, och se till att teckna ett mer omfattande försäkringsskydd.

bilförsäkring ägarbyte

Var förberedd

Det kan förstås kännas stressigt att vara tvungen att teckna en försäkring samma dag som bilen övergår i din ägo. Du kan dock se till att förbereda dig så att det inte är några problem. Du kan göra efterforskningar i god tid innan du tar över bilen och se till att du har klart för dig redan på förhand vilket försäkringsbolag du ska välja och vilken försäkring. Det är en god idé att i god tid innan ägarskiftet fundera över om du vill ha en helförsäkring eller halvförsäkring, så att du vet vad du ska teckna för försäkring när det väl blir dags. Om du är ute i god tid hinner du läsa på om de olika alternativen, jämföra villkor, självrisker, försäkringspremier och även ta reda på vilket försäkringsbolag som har de bästa produkterna för just den typ av bil du ska köpa eller ta över.

Om du säljer eller överlåter en bil

Om du är den säljande eller överlåtande parten behöver du naturligtvis inte teckna en försäkring. Det du då behöver göra är att se till att inte du blir sittande och betalar på din egen försäkring längre än nödvändigt.

Eftersom det är lag på att ha trafikförsäkring på en trafik som du äger och som inte är avställd, är det viktigt att du inte säger upp din försäkring för tidigt. Det är viktigt att du själv ser att anmälan om ägarbyte lämnas in. Antingen bör du själv lägga det på lådan, om ni väljer att skicka med vanlig post, annars bör du titta i appen eller via e-tjänsten att allt är komplett och inlämnat.

Vad händer när ägarbytet har registrerats?

När ägarbytet har registrerats behöver du inte längre ha en försäkring på bilen eftersom du inte längre står som ägare. Det du då behöver ta reda på är om försäkringsbolaget hämtat in informationen om ägarbytet från Vägtrafikregistret och automatiskt avslutat din försäkring eller om du behöver kontakta dem. Om det är så att du behöver kontakta dem bör du naturligtvis göra detta så fort som möjligt.

Om din tanke är att du ska köpa en ny bil så småningom är det naturligtvis viktigt att du kommer ihåg att du då måste teckna en ny bilförsäkring med trafikförsäkring så fort du har skrivits som ny ägare. Har man väl gjort det en gång brukar det dock sitta i ryggmärgen att det ska göras när man skaffar en ny bil.

Värt att jämföra alternativ

Som tidigare nämnts är det bra att vara förberedd inför ett bilköp. Du kommer ha glädje av att redan innan ha skaffat dig goda kunskaper om de olika försäkringar som erbjuder bilförsäkringar. Det är nämligen väl värt tiden att jämföra olika försäkringar. Dels kan det naturligtvis skilja en hel del när det kommer till försäkringspremien, vilket för många är viktigt, men det kan också finnas stora skillnader i försäkringens villkor.

Det kan skilja en hel del mellan två försäkringsbolag på vad som ingår i deras olika försäkringspaket. Detta är viktigt att känna till eftersom det annars är lätt att man tecknar första försäkring man hittar för att få en försäkring på plats. Och visst är det bättre att ha en försäkring även om den inte är fördelaktig, än att inte ha någon alls, men det bästa är naturligtvis att undersöka vilka alternativ som finns och sedan välja det bästa alternativet.

Olika målgrupper

Något som du bör tänka på när du läser om de olika bolagen och deras lösningar är att du bör undersöka vilken målgrupp de fokuserar på. Vissa försäkringsbolag har till exempel gjort det till sin sak att enbart erbjuda försäkringar till grupper som anses tillhöra en grupp med relativt låg risk. Det kan handla om personer över en viss ålder, en viss typ av fordon och så vidare. Se därför till att välja ett försäkringsbolag där du faktiskt passar in i målgruppen, eftersom du annars riskerar att få betala en väldigt hög premie eller helt enkelt bli nekad en försäkring. Det finns bilförsäkringar för alla, det gäller bara att hitta den som passar allra bäst.