Gjensidige

Gjensidige är inte ett jättekänt försäkringsbolag i Sverige, men trots detta är det ett försäkringsbolag med långa anor tillbaka till 1800-talet, samt en av de allra största aktörerna i branschen om man ser till hela Norden. Anledningen till att Gjensidige dock inte är så välkända i Sverige är dock att de härstammar från Norge. Det rör sig alltså inte om ett ursprungligen svenskt bolag, trots att de idag verkar i Sverige och har en stark tillväxt i vårt land idag.

Utöver i Sverige bedriver Gjensidige även verksamhet i ursprungslandet Norge, Denmark, samt i Baltikum, dvs. i Estland, Litauen och Lettland. Huvudkontoret ligger dock fortfarande strax utanför Oslo i Norge.

Varför lyckas då Gjensidige så bra?

Det beror på att deras försäkringar är väldigt klassiska, så man vet som kund vad man får när man tecknar en försäkring hos dem, men även på att priserna är mycket konkurrenskraftiga. Många går därför över till detta försäkringsbolag av kostnadsskäl.

Dessutom har Gjensidige satsat hårt på att få sin kundtjänst och skadehantering så professionell, men samtidigt bemötande som möjligt. Den goda servicen har också gjort att många lockats över till dem, och blivit kvar som kunder.

Gjensidige Försäkringsbolag

Dessutom är det lätt att teckna Gjensidiges försäkringar, det går nämligen att göra direkt via nätet, på deras hemsida, där du även kan beräkna premier även innan du tecknar något. Känner du dig det minsta nyfiken på vad Gjensidige kan erbjuda dig i försäkringsväg, rekommenderar vi därför att du går in på deras hemsida och tar dig en närmare titt på försäkringsutbudet där.

Tänk även på att om du bestämmer dig för att samla flera av dina försäkringar hos Gjensidige så kan du få rabatt. Även om du initialt endast är intresserad av en viss försäkring är det därför en god ide att ta en titt på hela utbudet av denna anledning.

Fler försäkringsbolag hittar du här.