Halvförsäkring

Halvförsäkring

En halvförsäkring, som också kallas delkaskoförsäkring, är ett populärt val för bilägare som söker en mellannivå av skydd för deras fordon. Detta är en försäkringstyp som ligger mellan trafikförsäkring, som är den minsta lagstadgade försäkringen, och helförsäkring som ger det mest omfattande skyddet.

Halvförsäkringen täcker, förutom det som trafikförsäkringen täcker, också vissa skador på den egna bilen. Olyckor som brand, glasbrott, stöld, samt skador av naturkatastrofer som storm och hagel ingår vanligtvis i skyddet. Tänk på att om din bil blir skadad på grund av en kollision, ingår det inte i halvförsäkringen utan kräver en helförsäkring istället.

Halvförsäkring för bil

Det vanligaste sammanhanget då det pratas om halvförsäkringar är förstås när det pratas om bilförsäkringar. Många väljer just halvförsäkringen på grund av att den är betydligt mer omfattande än trafikförsäkringen men billigare än helförsäkringen. Om du har en ny bil, brukar rekommendationen vara att välja en halvförsäkring. Anledningen är att vagnskadegarantin för nya bilar täcker den del som en halvförsäkring inte omfattar under de första tre åren.

Teckna en halvförsäkring online:

Hel, halv & trafikförsäkring

ICA bilförsäkring

ICA-bonus på kostnaden

 • Fast pris i 5 år

 • ICA-bonus på försäkringen

 • 4,4 i betyg hos Konsumenternas Försäkringsbyrå

 • Hel, halv & trafikförsäkring

Bärgningshjälp dygnet-runt

Hedvig

Utan bindningstid

 • Utan bindningstid

 • Vägassistans 24/7

 • Personlig service i appen

 • Hel, halv & trafikförsäkring

Anpassad försäkring

Gofido

Helt digital försäkring

 • Anpassa ditt skydd

 • Helt digital

 • Utan bindningstid

 • Hel, halv & trafikförsäkring

Exakt vad som ingår i en halvförsäkring kan variera mellan försäkringsbolagen men det brukar ändå finnas mycket gemensamt. Här tittar vi därför på de skydd som brukar ingå i en klassisk försäkring av den här storleken.

 • Trafikförsäkring

  ingår naturligtvis. Detta är ett måste för att bilägaren ska kunna framföra fordonet lagligt på vägarna. Det är för övrigt inte bara när bilen rullar på vägarna som en trafikförsäkring måste finnas. Det räcker med att bilen är påställd för att detta ska vara obligatoriskt.

 • Glasskydd

  ingår också för det mesta. Det innebär att försäkringen täcker ersättning av ruta som måste bytas eller lagas på grund av den krossats eller spräckts. Ett exempel kan vara att ett stenskott träffat rutan och spräckt den.

 • Stöldskydd

  är också en del av de flesta halvförsäkringar. Denna försäkring träder i kraft och ger ersättning om ditt fordon blir stulet och förblir försvunnet i mer än en månad, eller om det skadas vid ett stöldförsök eller inbrott. Om utrustning som en bilstereo eller kommunikationsutrustning sitter fast monterad, kommer du att få ersättning för den. Samma gäller dina däck om någon stjäl dem när de satt fastskruvade på din bil. Om inget däcklås finns brukar det vanligtvis finnas ett ersättningstak. Vissa försäkringsbolag ställer också krav på att bilen ska stå parkerad i ett garage för att hela stöldskyddet ska gälla.

 • Rättsskydd

  ingår ofta. Det betyder att försäkringen kan täcka kostnader för rättegång samt ombud om du hamnar i en rättstvist gällande ditt fordon. Det kan till exempel röra sig om att du varit inblandad i en trafikolycka, att du och köpande eller säljande part är oense efter köp eller att du har en tvist med en bilverkstad som fått i uppdrag att utföra en åtgärd på din bil.

 • Räddning

  är något som också ofta ingår i halvförsäkringen. Det här innebär helt enkelt att du får hjälp med bärgning till närmaste verkstad om bilen av någon anledning skulle sluta fungera och inte längre är körduglig. Viktigt att påpeka är att detta dock inte gäller om du har missat att tanka så att driftstoppet beror på att bensin eller diesel tagit slut.

Vad som ingår när man tecknar en halvförsäkring.

Halvförsäkring för MC

Det är som sagt när det pratas om bilar som halvförsäkringen oftast kommer på tal men naturligtvis finns även halvförsäkring för MC. Den påminner på många sätt om bilens halvförsäkring men vi ska ändå ta en närmare titt på vad som vanligtvis ingår i en halvförsäkring för MC.

 • Trafikförsäkring
 • Glasskydd
 • Stöld
 • Bärgning
 • Brandskydd ingår vanligtvis och täcker brandskador. Det kan till exempel vara bieffekter av blixtnedslag eller någon sorts explosion.
 • Rättskydd
 • Krishjälp ingår vanligtvis också i halvförsäkringen. Detta kan till exempel handla om stöd och hjälp efter inblandning i en trafikolycka.

Precis som för bilen täcker inte en halvförsäkring för MC vagnskada.

Andra halvförsäkringar

Halvförsäkringar kan även förekomma för andra typer av fordon, exempelvis lätt MC, husbil och moped. Även för båt är försäkringarna indelade i halvförsäkring och helförsäkring och vi ska här titta på vad som generellt brukar ingå i båtens halvförsäkring.

 • Rättsskydd ingår och det innebär i stort sett det samma som för bil- eller MC-försäkringen. Om du hamnar i en rättslig tvist med anledning av ditt båtägande kan rättsskyddet ersätta kostnader för ditt ombud samt rättegångskostnaderna.
 • Ansvarsskydd ingår och detta är viktigt att ha. Om du skulle orsaka skada på egendom, eller blir inblandad i en olycka där du är den ansvarige, kommer du att behöva den här typen av försäkring.
 • Krisförsäkring brukar ingå och innebär ungefär samma sak här som i MC-försäkringen som nämndes ovan.
 • Sjösättning, upptagning och transport ingår, något som betyder att du kan få ersättning om skada uppstår under någon av dessa händelser.
 • Stöld och skadegörelse
 • Brand

Även för båten finns det naturligtvis saker som inte ingår i halvförsäkringen och det betyder att den som vill ha ett komplett skydd behöver teckna en helförsäkring. Exempel på sådant som inte ingår i båtens halvförsäkring är sjöskada, maskinskada och sjöassistans. Vissa har en ny båt och därmed en försäkring därigenom där detta ingår, andra väljer bort denna del för att minska kostnaden för försäkringspremien. Innan du fattar ett beslut är det klokt att väga för- och nackdelar mot varandra och fundera över om du klarar dig med en halvförsäkring eller om du trots allt ska kosta på båten en helförsäkring.

Val av försäkringstyp styrs av flera olika faktorer

"</p

Valet är naturligtvis helt och hållet ditt. Vad du landar i för beslut kan naturligtvis bero på en rad olika faktorer. Till exempel kommer ditt valet av båtförsäkring att påverkas av vissa faktorer. Exempelvis båtens ålder, modell, storlek och hur ofta och var du använder den. En helförsäkring kan kanske kännas onödigt om du har en mycket gammal båt eller om du bara använder den några gånger per år, företrädesvis på en liten sjö nära land. Orsakerna till att välja det ena eller det andra kan vara många. Huvudsaken är att du fattar ett beslut baserat på behoven och inte främst på grund av prisskillnader.

Efter att ha tittat på halvförsäkringar för olika typer av fordon kan vi slå fast att det finns väldigt många likheter oavsett vilket fordon det är du vill försäkra. Naturligtvis kan det finnas vissa små skillnader eftersom vissa typer av skydd inte är relevanta för alla fordonsgrupper. På det stora hela har de dock fler likheter än olikheter.