ICA bilförsäkring

Om du har köpt en ny bil finns det en sak du måste se till att göra snabbt, nämligen att teckna en bilförsäkring. Det finns en lag som säger att en bil som vistas i trafiken måste ha minst en trafikförsäkring. För dig som ägare är det dock viktigt att känna till att trafikförsäkringen inte täcker några som helst skador på din egen bil, vilket gör att du istället bör välja en halvförsäkring eller helförsäkring. ICA bilförsäkring är ett av de alternativ du som bilägare har och här ska vi titta närmare på vad denna försäkring och detta försäkringsbolag har att erbjuda.

Om ICA försäkring

De allra flesta har hört talas om och känner till ICA. För de flesta är det förstås matbutiker som ICA Maxi och ICA Supermarket som dyker upp i tankarna när företagsnamnet nämns. Och mycket riktigt, naturligtvis hör de till samma koncern, men numera erbjuder ICA även försäkringar.

Det här försäkringsbolaget erbjuder en rad olika försäkringar. Här kan du förutom en bilförsäkring även teckna en personförsäkring, djurförsäkring, annan fordonsförsäkring, hemförsäkring och båtförsäkring. Ibland passar företaget på att kombinera sina olika verksamheter genom att erbjuda nya kunder som tecknar en viss typ av försäkring bonus på kommande matköp eller liknande.

Tack vare att man bedriver så olika verksamheter kan man också erbjuda ett mervärde, något som gör att allt fler börjar titta åt detta håll när de ska teckna en försäkring. Det kan också vara intressant att veta att dina försäkringar hos ICA också ger dig bonus om du har ICA-kortet, på samma sätt som dina inköp i ICA-butikerna gör.

ICA Försäkringar bilförsäkring
Moderna Försäkringar bilförsäkring

ICA Försäkring

 • Utan extra kostnad: Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka som är helt utan självrisk.
 • Bonus: Hela försäkringskostnaden som ICA-bonus för dig med ICAs kort.

Moderna Försäkringar

 • Täcker maskinskada om ditt fordon är max 8 år eller körts max 12000 mil och du valt minst halvförsäkring.
 • 0 kr i självrisk vid krock med djur om bilen har helförsäkring.
 • Skräddarsy bilförsäkringen efter dina behov med tillägg som t.ex hyrbil, assistans och drulle.

Om bilförsäkringen

För att gå vidare och lägga fokus på just ICA bilförsäkring så kan nämnas att den hamnar högt upp i flera jämförelser där bilförsäkringar från olika bolag har jämförts. Det är förstås ett bra betyg och det tyder på att den här försäkringen kan vara värd att titta närmare på när du ska försäkra din bil.

Precis som hos de flesta andra försäkringsbolag kan du välja mellan tre olika nivåer när du ska teckna en försäkring. Här finns trafikförsäkringen, halvförsäkringen och helförsäkringen, precis som vi är vana vid. Att ha en trafikförsäkring är alltså obligatoriskt för alla bilägare som har en bil som inte är avställd. Den här delen kommer du helt enkelt inte undan då det finns lagkrav som reglerar detta. Den här försäkringen ses av de flesta dock inte som tillräcklig, då den inte ersätter några skador alls på den egna bilen. Trafikförsäkringen täcker däremot skador på andra fordon och egendom.

En halvförsäkring ses av många som ett bra alternativ. Naturligtvis ingår en trafikförsäkring i denna, men den täcker även en rad andra saker.

I ICAS halvförsäkring ingår följande:

 • Stöld – Om din bil skulle bli stulen eller om din bil skulle bli skadad på grund av att någon bryter sig in i den får du ersättning. För denna del av försäkringen finns en självrisk som ligger på 1500 kronor.
 • Glas – Det här skyddet träder in om en glasruta antingen krossas eller spräcks. Även här finns en självrisk på 1500 kronor om glaset måste bytas. Blir det reparation är kostnaden istället 200 kronor.
 • Brand – Om ett blixtnedslag orsakar brand eller om bilen skadas till följd av explosion eller annan typ av brand träder försäkringen in. 1500 kronor är självrisken även i detta fall.
 • Räddning – Om bilen drabbas av någon typ av driftsstopp behöver du förmodligen hjälp att ta bilen till en verkstad. Bilbärgning till verkstad ingår med denna del av försäkringen och självrisken ligger på 1500 kronor.
 • Maskinskada – Fel som dyker upp plötsligt på exempelvis motor, elektronik eller växellåda omfattas av detta skydd, men enbart under förutsättning att bilen har körts mindre än 10 000 mil och inte hunnit bli 8 år. Självrisken ligger till en början på 1500 kronor, men när bilen körts mer än 6000 mil ökar självrisken till 3000 kronor.
 • Rättsskydd – Om du skulle bli inblandad i en rättstvist som på något sätt är kopplad till din roll som bilägare går denna försäkringsdel in. Den betalar ombudskostnader och rättegångskostnader upp till 250 000 kronor. Lägsta självrisknivå är 1500 kronor, men här finns en rörlig självrisk som uppgår till 20 % av skadorna.

Vad ingår då i ICAS helförsäkring? Här ingår naturligtvis allt det som ingår i halvförsäkringen inklusive trafikförsäkring, samt en rad andra delar. Utöver det som ingår i halvförsäkringen ingår även vagnskada. För de som har en bil som är äldre än tre år brukar denna försäkring rekommenderas. För bilar som är nyare än så täcks den här delen ofta av nybilsgarantin.

ICA erbjuder pluspaket

Det kan vara intressant att känna till att ICA även erbjuder ett pluspaket. Detta är framtaget för att ge mervärde för de som redan har en bilförsäkring hos försäkringsbolaget. I pluspaketet ingår hyrbil i 60 dagar, fri väghjälp och assistans vid behov samt ett självriskskydd som går in och tar bort självrisken vid krock eller skadegörelse som inträffar utanför Sveriges gränser.

Vad kostnaden för detta pluspaket hamnar på kan du se när du fyller i dina uppgifter. Precis som för försäkringspremien styrs nämligen kostnaden av en rad olika faktorer. Din ålder och vart du bor kan bidra till att ge en premie som är antingen högre eller lägre än standard. Även åldern på bilen kan ha betydelse för vad priset hamnar på.

Möjlighet att finansiera bilköpet

För dig som ännu inte har hunnit köpa din bil men som planerar att göra det inom kort, kan det vara bra att veta att ICA även erbjuder finansieringsmöjligheter. ICA har numera även en bank, där du kan få ett lån för att finansiera bilköpet. Det gör att du kan samla såväl lån som försäkringar på samma ställe, något som av många upplevs som enkelt och praktiskt. Om du ännu inte har bestämt dig för vilken bank du ska vända dig till, men vet att du vill teckna försäkringen hos ICA, kan det vara en god idé att undersöka om du även vill ansöka om lån hos samma bolag för att få en så samlad bild som möjligt av dina fakturor och utgifter.