Porsche bilförsäkring

Ska du snart bli Porscheägare? Då får vi gratulera! Oavsett modell är Porsche en fin bil som har mycket att erbjuda och de flesta håller nog med om att det känns som ett lyxigt val av bil. Eftersom du troligtvis har lagt en hel del pengar, eller kommer att lägga en hel del pengar, på din nya bil, vill du förstås ha en bra försäkring. Med en sådan kan du tryggt ge dig ut längs gatorna och låta ditt nya fordon visa vad det går för.

Utan en försäkring däremot lever du farligt, eftersom det då hamnar på ditt bord att betala alla eventuella skador som kan uppstå i trafiken. Med en Porsche märkesförsäkring kan du dock tryggt åka runt i bilen och känna att du har en bra försäkring. Vi ska här titta på vad som ingår i märkesförsäkringen och vilka nivåer du kan välja mellan.

Porsche märkesförsäkring

Porsche bilförsäkring har tre olika nivåer samt en rad tilläggsprodukter. De tre nivåerna är, precis som för de flesta andra bilförsäkringar, trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. En trafikförsäkring är, som de allra flesta vet, en försäkring som måste finnas enligt lag. Den ingår även i halvförsäkringen och helförsäkringen. Det är egentligen väldigt få som rekommenderas att enbart välja trafikförsäkringen. Det är en försäkring som passar dig som bara vill ha en försäkring som täcker trafikskador som du åsamkat. Det kan till exempel vara skador på andra personer eller andras egendom.

Försäkringen täcker de skadorna men inte eventuella skador på din egen bil, så för dig som medveten Porscheägare är det här troligtvis inte något alternativ.
Halvförsäkringen inkluderar förutom en trafikförsäkring även stöld, räddning, maskin, rättsskydd, glas samt feltankning. Att den även inkluderar feltankning är förstås intressant då det inte alltid är fallet med en halvförsäkring. Den här försäkringen rekommenderas främst för den som har en ny Porsche som fortfarande har en nybilsgaranti som täcker eventuella vagnskador. Om du har en riktigt gammal Porsche med lågt värde kan också halvförsäkringen vara ett tänkbart alternativ.

Förslag på försäkringsbolag:

ICA Försäkringar bilförsäkring
Moderna Försäkringar bilförsäkring

ICA Försäkring

  • Utan extra kostnad: Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka som är helt utan självrisk.
  • Bonus: Hela försäkringskostnaden som ICA-bonus för dig med ICAs kort.

Moderna Försäkringar

  • Täcker maskinskada om ditt fordon är max 8 år eller körts max 12000 mil och du valt minst halvförsäkring.
  • 0 kr i självrisk vid krock med djur om bilen har helförsäkring.
  • Skräddarsy bilförsäkringen efter dina behov med tillägg som t.ex hyrbil, assistans och drulle.

Helförsäkringen täcker naturligtvis allt som täcks av halvförsäkringen men här ingår även vagnskador. Denna försäkring rekommenderas därför när du har en bil där personvagnsgarantin har löpt ut. Här har din Porsche ett bra skydd om något skulle inträffa.

Tilläggsförsäkringar för Porsche

Du kanske är extra rädd om din Porsche och vill ha alla försäkringar du kan tänkas få. I märkesförsäkringen finns det också möjlighet att lägga till några olika tilläggsförsäkringar för ett ännu mer omfattande skydd. Du kan bland annat teckna en drulleförsäkring. Det är helt enkelt en allrisk för bilen som gör att du kan få ut upp till 50 000 kronor för skador som drabbar bilens inredning.

Det kan till exempel handla om att barnen råkar spilla ut den milkshake ni precis handlade eller att du råkar spilla kaffe när du ska till jobbet tidigt på morgonen. Drulleförsäkringen träder även in och hjälper till om du skulle råka bryta av din nyckel.

Det finns även andra tilläggsförsäkringar, exempelvis stor bilextra som bland annat ger rätt till hyrbil, samt ett djurkollisionstillägg som tar bort din självrisk vid eventuell djurkrock.