Skoda bilförsäkring

Planerar du att köpa en Skoda och är nyfiken på att få veta mer om märkesförsäkringen? Det är en bra idé eftersom en Skoda märkesförsäkring är framtagen av personer som verkligen känner till bilmärket och vet vad som är extra viktigt för just de här bilarna. Här kan du vara säker på att få ett specialutformat försäkringsskydd som ger en god trygghet om något oförutsett skulle inträffa.

Tre alternativ

Om du är insatt i försäkringsbranschen i allmänhet och bilförsäkringar i synnerhet vet du nog redan att de flesta försäkringsbolag delar in bilförsäkringar i tre paket; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Det ser ut på samma sätt när det kommer till Skoda märkesförsäkring. Trafikförsäkringen ska du egentligen bara teckna om du bara vill ha en försäkring som täcker skador på andras egendom samt personskador som du råkat orsaka när du kört bil.

Förslag på försäkringsbolag:

ICA Försäkringar bilförsäkring
Moderna Försäkringar bilförsäkring

ICA Försäkring

  • Utan extra kostnad: Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka som är helt utan självrisk.
  • Bonus: Hela försäkringskostnaden som ICA-bonus för dig med ICAs kort.

Moderna Försäkringar

  • Täcker maskinskada om ditt fordon är max 8 år eller körts max 12000 mil och du valt minst halvförsäkring.
  • 0 kr i självrisk vid krock med djur om bilen har helförsäkring.
  • Skräddarsy bilförsäkringen efter dina behov med tillägg som t.ex hyrbil, assistans och drulle.

Det är dock väldigt viktigt att du är medveten om att skyddet för din egen bil är noll om du väljer att enbart teckna en trafikförsäkring. Premien är förstås lägre än för de andra paketen men skyddet också närmast obefintligt. Enda gången då detta möjligen kan tänkas vara aktuellt eller en någorlunda god idé är om din bil är så pass gammal och har så lågt värde att det inte är någon idé att försäkra den vidare.

En halvförsäkring är ett bra skydd om du utöver denna även har en gällande vagnskadegaranti, vilket du får när du köper en ny Skoda. I halvförsäkringen ingår ersättning för skador på glas, maskinskador, skador som uppstår till följd av brand, ersättning för skador som uppstår till följd av feltankning, rättsskydd, stöldskydd samt räddning. Det som inte ingår, vilket du kanske noterade, är alltså vagnskador.

I helförsäkringen ingår vagnskador samt allt som ovan nämndes i halvförsäkringen. Det här är en bra försäkring att satsa på den dagen vagnskadegarantin har löpt ut.

Tilläggsförsäkringar som ökar tryggheten

Om du vill stärka upp försäkringsskyddet ytterligare för din Skoda finns det några tilläggsförsäkringar som kan hjälpa dig med detta. Här finns bland annat ett tillägg som kallas Drulle och det är en typ av allriskförsäkring. Denna är bra att ha om du önskar ett skydd som även omfattar bilens inredning. Det händer då och då att någon i familjen råkar spilla något på klädseln eller att nyckeln bryts av. Sådana händelser omfattas av drulleförsäkringen och ger därför en direkt större trygghet.

Det finns även en tilläggsförsäkring som omfattar privat sjukvård. Det är förstås inte bilen som får privat sjukvård utan bilens förare och passagerare om så skulle behövas. Du och dina medpassagerare får tillgång till snabb privat specialistvård om ni skulle behöva detta efter en trafikolycka. Det är förstås inte bara din Skoda som ska ha ett bra skydd, även ni som färdas i bilen ska kunna känna er trygga.

Vidare finns det en tilläggsförsäkring som heter Stor Bilextra. Den ger bland annat ersättning för hyrbil och tar även bort självrisken vid djurkollisioner. Den sänker även självrisken om bilen utsätts för skadegörelse av annan person. Den går också in och täcker självrisken om du krockar med en känd utländsk bil när du befinner dig utomlands, exempelvis på semester.