Volvo bilförsäkring

För alla Volvoägare är det naturligtvis intressant att få veta vilka bilförsäkringar som är att föredra för just Volvo. För många faller valet på en Volvia bilförsäkring. Detta är den officiella märkesförsäkringen som är framtagen för bilar av märket Volvo. Här kan du vänta dig att få hjälp att välja den försäkring som passar just din bilmodell bäst om du ber om rådgivning.

Fyra försäkringsnivåer

Volvia erbjuder fyra försäkringsnivåer. Det är trafikförsäkring, halvförsäkring, helförsäkring samt Nice Price försäkring. En trafikförsäkring är det minsta skyddet som du behöver för att uppfylla lagkraven. Det ger dock inte din egen bil något skydd och därför är det få som väljer att enbart teckna en trafikförsäkring. Trafikförsäkring ingår naturligtvis om du tecknar någon av de mer omfattande försäkringarna.

Halvförsäkringen täcker maskinskador, glas, brand, stöld, räddning och rättsskydd. Halvförsäkringen brukar rekommenderas till den som har en ny bil som fortfarande skyddas av en personvagnsgaranti.

Helförsäkringen täcker i sin tur allt som halvförsäkringen täcker samt vagnskador. Den här försäkringen rekommenderas oftast för den som har en bil som är äldre än tre år och därmed inte har kvar personvagnsgarantin, men som ännu inte hunnit bli åtta år.

Förslag på försäkringsbolag:

ICA Försäkringar bilförsäkring
Moderna Försäkringar bilförsäkring

ICA Försäkring

  • Utan extra kostnad: Trafikolycksfall och Krishjälp efter trafikolycka som är helt utan självrisk.
  • Bonus: Hela försäkringskostnaden som ICA-bonus för dig med ICAs kort.

Moderna Försäkringar

  • Täcker maskinskada om ditt fordon är max 8 år eller körts max 12000 mil och du valt minst halvförsäkring.
  • 0 kr i självrisk vid krock med djur om bilen har helförsäkring.
  • Skräddarsy bilförsäkringen efter dina behov med tillägg som t.ex hyrbil, assistans och drulle.

Den försäkring som heter Nice Price försäkring täcker allt som helförsäkringen täcker förutom maskinskador. Den här försäkringen brukar rekommenderas för den som har en bil som är 8 år eller äldre. Priset blir lägre än för en helförsäkring samtidigt som du har ett bra skydd.

Tillgängliga tilläggsförsäkringar

Volvia erbjuder även flera tilläggsförsäkringar som du kan teckna. Vissa kan tecknas om du har en halvförsäkring, andra kräver en helförsäkring. Vi ska nu ta en titt på några av de tilläggsförsäkringar som finns att teckna.

Trygghetspaket

Denna tilläggsförsäkring innebär att du slipper betala självrisk om du råkar köra på ett djur och bilen blir skadad. Försäkringen ser också till att du får tillgång till hyrbil om din Volvo behöver repareras på verkstad till följd av skada. Med denna försäkring sänks också självrisken som du betalar om din bil skulle utsättas för skadegörelse eller om du har oturen att bli inblandad i en trafikolycka utomlands.

Volvia Care

Det här är en tilläggsförsäkring som är till för människorna runt bilen snarare än själva bilen. Med denna försäkring får du, dina passagerare samt oskyddade trafikanter snabb vård efter en bilolycka. Det här handlar om vård efter att den mest akuta fasen är avklarad och här omfattas bland annat specialistvård samt rehabilitering. Den hjälp du har rätt till kan vara operation efter en bilolycka men det kan lika gärna vara hjälpmedel som du behöver för din rehabträning. Det här är en omfattande och bra försäkring som har en ansvarstid på hela fem år från olyckstillfället.

Assistansförsäkring

Den här tilläggsförsäkringen kan kännas som en extra trygghet att ha eftersom den ser till att du har rätt till hjälp på plats om något skulle hända med din bil. Det kan till exempel handla om att drivmedlet tar slut, att motorn går sönder eller att däcket skadas och inte går att köra på. Försäkringen kan även hjälpa dig om du under en mörk kväll råkar tappa nyckeln när du har tagit en paus, och sedan inte hittar den igen.